Location: Qingzhen No.1 High School > Teaching & Researching
Teaching and Researching Office Head of teaching and researching section, deputy director Instructors and researchers

Chinese Teaching and Researching Section

Sun Zihong, Wu xuejun, Fu Changxi

Li Hongyu, Hu Junlin, Yao Yan

Mathematics Teaching and Researching Section

Bai Chunli, Lin Wenping, Liu Fugang

Li Yuehong, Zhao Daqing

English Teaching and Researching Section

Zhao Caixia, Sun Lu, Cai Chengjiang

Gui Jingyan, Zhou Yuanxia, Huang Qinjian, Zhang Yinxian

History Teaching and Researching Section

Cai Wenying

Liu Yan

Politics Teaching and Researching Section

Fang Guohui, Liu Zhongping

Hu Qiliang

Geography Teaching and Researching Section

Wang Jiansong

Guo Xiaomin

Physics Teaching and Researching Section

Zhou Xin, Zeng Ming

Li Gaohua, Shi Shun

Chemistry Teaching and Researching Section

Luo Xiaorong, Xu Xiaohong

Fang Yangui, Wu Gang

Biology Teaching and Researching Section

Liu Longjun

Li Feijun, Wang Guangfu

Information Technology  Teaching and Researching Section

Ma Xiong

Luo kun

Current Technique Teaching and Researching Section

Yu Jinhong

 

The Teaching and Researching Section of Physical Education, Sanitation, Art and Mental Health

Zheng Qiongmei

 

Address:303 Qianjin Road, Qingzhen  /  Tel:+86-0851-82522256(8000)
Zip code:551400 / Copyright(©):Qingzhen No.1 High School, 2007 -2015
Technical Surpport:Software Technique Dept.
e-mail:oohacker@qq.com  / 黔ICP备09004199号